Tots els números

HISTÒRIA

La revista del web neix l’any 2015.

Es tracta d’una publicació sense ànim de lucre, i tots els seus beneficis són reinvertits ens els projectes del web.

A partir de 2019 pren el nom de ‘Freakcions. Revista de narracions estranyes’ i se centra en la creació i difusió de relats fantàstics en llengua catalana. Des de l’any 2017, s’hi publica el relat guanyador del Concurs de Narrativa Breu de Gènere Fantàstic Ciutat de Figueres – Frederic Pujulà.

La revista apareix un cop a l’any, a partir del 23 de desembre, i la seva versió digital és accessible gratuïtament per als subscriptors i mecenes del web.

El mitjà habitual de distribució de la nostra revista és a través d’aquest espai virtual. No obstant això, a partir del número de 2019 hi ha la possibilitat d’encarregar-ne un exemplar en paper a les nostres llibreries amigues.